WIJ WILLEN JE GRAAG IETS GEVEN

 

 

WIJ WILLEN JE WAT GEVEN . . . 

Ben jij een bestuurder, directeur, IB-er of leerkracht en wil je meer? Wij zijn geinteresseerd in wie jij bent en wat jou beweegt om les te geven aan kinderen. Wat jouw passie is om het fundament te vormen van kinderen en hun verdere levens. Wij willen jou, jouw team en jouw school helpen te (blijven) werken vanuit onze identiteit in Jezus Christus. 

Helpen betekent bij ons advies geven, jullie mee te nemen in jullie eigen gedachten, jullie te helpen vragen te stellen, naast jullie te staan, te enthousiastmeren en uit te dagen. Omdat wij om jullie en jullie kinderen geven. 

Bij al onze trajecten wordt de verankering en borging gewaarborgd door elk jaar een terugkommiddag te organiseren om zo te zien waar vragen zijn, veranderingen zijn opgetreden en om het nieuwe schoolplan te starten.

 

"Durf geïnspireerd te raken vanuit Bijbelinzicht"

1) INSPIRATIE & MOTIVATIE; INDIVIDUEEL, TEAM EN/ OF SCHOOLBREED 

“Een tijd vol inspiratie, ontmoeting en plezier vanuit identiteit en betekenis.”

Wil jij jezelf en/ of je team prikkelen, inspireren, uitdagen én aan het denken zetten? ‘Waarom doe ik wat ik doe?’ ‘Wat geef ik kinderen mee?’ ‘Hoe maak ik/ hoe maken wij als school het verschil?’  Wil jij meer gezamenlijkheid binnen je team ervaren, meer passie, meer lef? Wil jij je team mee geven dat zij er zo toe doen, dat zij hét verschil maken voor het kind én daarmee hét verschil maken voor de wereld van morgen?

 
Wij verzorgen jullie personeels(mid-)dag, jullie start-/slotbijeenkomst! 
Op school of op lokatie

Inhoud:  Actie en informatie, praktische voorbeelden, doen en denken, samen aan het werk!
Mogelijke thema's: bijvoorbeeld: Werken vanuit Gods Vaderhart, Onderscheidend School zijn, Passend onderwijs en eigen aangedragen thema's
Resultaat: Gezamenlijke verantwoordelijkheid, vergrote kennis en inzichten, vernieuwde kracht, passie en inspiratie, praktische tips voor morgen
Zichtbaar en concreet: Krachtig informatieboekje om mee naar huis te nemen én herinneringsgadgets
Trainer: inzet van diverse trainers/ coach vanuit diverse expertises is mogelijk.
Tarief:  Passend bij jouw school en doelstellingen
 

"Werken vanuit eenheid, begrip, duidelijkheid en met plezier"

2) IDENTITEITS- VISIETRAJECT school en/ of bestuurlijk

Individuele identiteitstrajecten vind je onder rode knop ‘ Training’ bovenaan.

Wie zijn jullie? Waar gaan jullie als bestuur, als school voor? Wat maakt jullie school uniek en bijzonder? Waar staat dé C voor? Wat is jullie onderwijskundige visie? Is jullie deze gekoppeld aan die C? Is dit duidelijk én zichtbaar voor ouders, team en kinderen? Worden methodes en werkwijze vanuit visie gekozen of vanuit enkele teamleden? Is voor ouders duidelijk voor wie jullie er zijn? 

Kortom: Word zichtbaar, maak duidelijk wie je bent zodat  jullie hét verschil maken.

Géén heisessies, geen beleid wat in de kast komt te liggen. Samen met jullie zorgen wij voor een levend document, wat telkens bij elke stap én bij elk besluit gebruikt wordt als leidraad en richting. 

Met het hele team zorgen wij dat jullie woorden op een krachtige en duidelijke wijze op papier komen. In een schitterend en kostbaar identiteitsbewijs komen deze woorden met beelden tot leven. Dit document wordt ervaren als dé schat van een school. Met een grote schoolposter wordt in beelden en steekwoorden duidelijk voor ouders, teamleden en kinderen wie jullie zijn en waarom jullie doen wat jullie doen! (klik hier voor voorbeeld)

De onderstaande trajecten worden in samenhang en los aangeboden.

A. Identiteitstraject en formulering belofte en ambitie; inclusief identiteitsbewijs en schoolposter (duur: 3 - 5 dagdelen)

B. Organisatie rondom jullie belofte en ambitie (duur: in samenspraak, passend en afhankelijk van thema's)

c. Passend leiding geven en coördineren van schoolidentiteit, belofte ambitie en organisatie (duur: diverse dagdelen inclusief intervisie)

Inhoud:    Met gehele team/ bestuur praktisch en actief aan de slag
Resultaat: Blijvende duidelijkheid, duidelijke richting en onderscheidend vermogen van je school/ scholen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs tussen teamleden, ouders en school. Groeiende professionaliteit en passie.
Zichtbaar en concreet:  Identiteitsbewijs in woord en beelden, Krachtige schoolposter vanuit visie
Tarief:  Passend bij jouw school en doelstellingen
Trainers/ coach: in overleg bespreken wij of een of meerdere trainers wenselijk zijn.

 

"70% van ons leren wordt gedaan in de realiteit"

3) SCHOOLTRAJECTEN; ALLE STAPPEN GENUINE SCHOOL METHODIEK

School zijn én blijven vanuit identiteit? Je gehele onderwijs en richting in zichtbaarheid én zijn gekoppeld aan jullie identiteit en onderwijskundige visie? Wil jij zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid en werken vanuit talenten en specialismen? Als school duidelijk hebben voor wie je er bent en waarom? 

Durf jij de arena in? Onderwijs geven en leiding geven vanuit lef en verantwoordelijkheid? Wij nemen het gehele team een jaar lang mee in het bovenstaande identiteitstraject, zo ook in het hele verandertraject betreffende schoolpositionering, onderwijsmethodiek en inrichting. 

Inhoud: Met gehele team/ bestuur praktisch en actief aan de slag 

Resultaat: Blijvende duidelijkheid, duidelijke richting en onderscheidend vermogen van je school/ scholen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs tussen teamleden, ouders en school. Groeiende professionaliteit en passie. Duidelijke en krachtige schoolpositionering. Onderwijzen en onderwijsmethodieken vanuit identiteit en betekenis. 

Zichtbaar en concreet: Identiteitsbewijs in woord en beelden, schoolposter vanuit visie

Tarief: Passend bij jouw school en doelstellingen

Trainers/ coach: in overleg bespreken wij of een of meerdere trainers wenselijk zijn. 

LET OP: Bij al onze trajecten  wordt de verankering en borging gewaarborgd door elk jaar een terugkommiddag te organiseren om zo te zien waar vragen zijn, veranderingen zijn opgetreden en om het nieuwe schoolplan te starten.

 

"De pijl die je ervaart komt omdat je niet in je identiteit staat"

4) SPECIFIEK HULPVRAAGTRAJECT OP BASIS VAN GENUINE METHODIEK

Voor specifieke hulpvragen kunt u altijd bij ons terecht. Wij zijn breed gespecialiseerd van passend onderwijs tot directietrainingen.

 

Neem vandaag nog contact op.