TEST JOUW SCHOOL EN DENKEN

WAT IS EEN CHRISTELIJK SCHOOL EIGENLIJK?

Staat de C voor het vertellen van Bijbelse verhalen? Het starten van de week met een gebed? Iets speciaals doen op christelijke feestdagen? Gelinieerd zijn aan een kerkgenootschap of misschien het in dienst hebben van leerkrachten die lid zijn van een kerk? Wat is een christelijke school? En waar verschilt zij in ten opzichte van openbaar onderwijs?

Vergelijk jouw antwoorden met die van andere scholen en de antwoorden van scholen ná een Genuine traject.

"Vergelijk jouw antwoorden met onze toegevoegde waarden"

Acht eerlijke vragen

 

"Mogen we je helpen door eerst te ontmoeten?"

Wie ben jij?

Leuk om je te gaan ontmoeten. Wij zitten door heel Nederland. Wij komen graag naar je toe.