WIJ ZIJN . . .

 

Wij zijn een team van actieve Christenen, mannen en vrouwen met gezinnen.

Het is ons verlangen om kinderen, ouders en onderwijsprofessionals te helpen schitteren zodat zij vanuit Jezus liefde hét verschil gaan maken. 

Wij hebben een hart voor kinderen, een hart om hun (samen met hun ouders) te helpen, te onderwijzen en te begeleiden naar volwassenheid. Het is onze passie dat kinderen opstaan en schitteren.

 

"Echt worden vraagt om LEF"

WIJ ZIEN EN HOREN GOED DAT . . . 

 • ouders een bewuste keuze maken tussen goed openbaar of christelijk onderwijs. 
 • ouders en christelijke scholen een grote mate van onduidelijkheid ervaren tussen deze twee vormen. 
 • leerkrachten met passie en professionaliteit; de werklast en externe eisen ervaren als een te hoge druk. 
 • leerkrachten zoekend zijn naar de vertaling van hun identiteit naar de praktijk van het dagelijks onderwijs geven. 
 • leerkrachten de gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs missen.
 • het waarborgen van en gezamenlijke werken aan de gemaakte afspraken als lastig ervaren wordt. 
 • alle eisen van de wet, naast minder geld en middelen zorgen voor de vraag "Hoe geef ik goed passend onderwijs?" 
 • scholen moeite hebben met het zichtbaar maken van en gezamenlijk werken vanuit hun christelijke identiteit en onderwijskundige visie. 
 • scholen graag hét verschil voor het kind willen maken, zij weten niet hoe en/ of waar te starten.

Als gevolg hiervan komen scholen, leerkrachten en kinderen niet geheel tot hun recht waardoor zij niet volledig kunnen schitteren. 

 

"Team zijn vanuit geloof en passie"

ONZE ACHTERGROND . . .

Wij staan zelf voor de klas, hebben scholen opgestart, leidinggegeven, onderwijsconcepten en -methodieken ontwikkeld.

Daarbij zijn wij werkzaam als o.a. coach, trainer en adviseur binnen én buiten het onderwijs op het gebied van marketing, communicatie en strategie.

Ieder teamlid heeft zelf het GenuineThinking proces doorlopen en leeft het. 

 

"Wat maakt jouw school anders dan een openbare school?"

ONS KARAKTER . . .

Wij zijn gedreven, betrokken, duidelijk, prikkelend en eerlijk. Wij proberen in ons zijn 'genuine' te zijn.

"Het woord 'hart (lev - Hebreeuws)' staat voor kracht van binnen uit"

ONZE MISSIE . . .

De C weer centraal op christelijke scholen. De C staat voor Jezus Christus. Scholen helpen te werken vanuit de christelijke identiteit en de daaraan gekoppelde onderwijsvisie zodat zij duidelijk betekenis geven. Zodat zij hét verschil in de maatschappij maken én zijn. Passend onderwijs ontstaat. Kinderen, ouders en teamleden gaan schitteren.

ONZE VISIE . . .

Dat er in Nederland en Europa christelijke scholen ontstaan die duidelijk zichtbaar zijn in identiteit en onderwijsvisie. Duidelijk door hun positieve invloed op kinderen, ouders, collega’s en de omgeving. Scholen die gebouwd zijn op het fundament van Jezus liefde, vanuit het christelijk geloof; de liefde van God voor mensen.

"Jij, jullie en jouw team zijn het waard"

WIJ BELOVEN . . .

Genuine school belooft dat . . . door te werken vanuit identiteit jullie school zal ervaren dat zichtbaar wordt wie jullie zijn en vóór wie jullie er zijn, er eenheid in jullie team komt, nieuwe motivaties en drijfveren ontstaan, dat kinderen en collega’s meer/ weer tot hun recht komen, zo ook de bestuurbaarheid van de school volgens visie zal verlopen. Wij beloven dat jullie onderwijsresultaten natuurlijke opbrengsten worden in plaats van doelen. 

 

WIJ ZIJN HET VERSCHIL DOOR . . . 

De Genuinemethode maakt hét verschil voor jouw bestuur/school doordat GenuineSchool . . .

 • prikkelt, uitdaagt en jullie meeneemt in het proces waarin jullie zelf de koers ontdekken en neerzetten. Dit geeft dagelijkse verantwoordelijkheid en eigenaarschap binnen het team.
 • de vraagt scherpt naar jullie visie, jullie missie, jullie waarden en normen én hoe deze gekoppeld zijn aan jullie identiteit. Dit zorgt dat jullie zichtbaar onderscheidend en van waarde zijn. 
 • het team leert denken vanuit identiteit en onderwijskundige visie waardoor alle schoolactiviteiten starten en worden ontworpen vanuit deze betekenis. Dit geeft rust en richting.
 • jullie laat ontdekken en vastleggen wie jullie zijn in combinatie met vóór wie jullie er zijn. Dit zorgt voor een duidelijke doelgroep.  
 • alle facetten van de school raakt. Dit zorgt voor concrete acties en afspraken. 

Dit is geen heisessie met als uitkomt een documentatie voor in de kast. De prikkelende en concrete vragen en werkvormen zorgen voor blijvend en zichtbaar resultaat bij het dagelijks werken vanuit identiteit naar betekenis. Zichtbaarheid in de school, zichtbaar in de klas, zichtbaar in de omgang met elkaar én zichtbaar in het kind!

"Wij zijn er om jouw school te laten schitteren"

ONZE AANPAK . . .

GenuineSchool is de naam van ons bedrijf. De naam van de door ons ontwikkelde en vastgelegde werkmethodiek heet 'de GenuineThinking methodiek'. Deze methode is aan ons gegeven, gebaseerd op Bijbelse principes en wijsheden. De methode wordt toegepast in zakelijke en onderwijsomgevingen. Klik hier om meer te weten te komen over de methode.

"Ontmoet ons"

Het team wordt steeds groter!

Volg de training GenuineThinker en doe met ons mee.

Je wordt deel van het team en kan worden ingezet om andere scholen en collega's te helpen en te trainen.


 • Irene

 • Dick

 • Wouter

 • Ronald

 • Ernst-Ariaan

 • Chris

 • Kars