CHRISTELIJK ONDERWIJS;

MAAK JIJ HET VERSCHIL VOOR HET KIND?

 

ONS DOEL

Leerkrachten en kinderen laten opstaan en schitteren vanuit identiteit naar betekenis zodat zij het verschil maken.

Gebaseerd op Jesaja 60:1

"Genuine = authentiek = origineel = zo te worden zoals je bent bedoeld"

WIJ GELOVEN

Wij geloven in de kracht van Jezus liefde. Hij maakt hét verschil. Hij is echt, authentiek en origineel. Hij maakt ons zoals wij bedoeld zijn.

Wat zou er gebeuren als christelijke scholen op gaan staan? Hervormd, Gereformeerd, Protestant, Evangelisch of elke andere denominatie. Als wij gaan werken vanuit Jezus liefde? Wat zou er gebeuren als christelijke scholen zichtbaar zijn en daardoor kinderen hét verschil gaan maken in deze wereld?

Wat zou er gebeuren als Jezus in alles op onze school het startpunt is? Niet alleen tijdens de start en sluiting van de dag, in de liederen die wij zingen, de vieringen en de naam van onze school.

Wat zou er gebeuren als wij als christelijke scholen onderscheidend zijn omdat kinderen, ouders én teamleden horen én merken dat zij geliefde kinderen zijn? Wat zou dit met de wereld, de maatschappij doen?

Het start bij het kind, hét Kind. Hij is de weg naar de toekomst.

 

"Wij zijn actief en praktisch; geen heisesse"

NATUURLIJKE OPBRENGSTEN 

Door dagelijks vanuit jullie gezamenlijk neergezette christelijke identiteit en onderwijskundige visie te werken ervaart jullie school dat er nieuwe motivaties en drijfveren binnen jullie team ontstaan. Voor ouders, leerlingen en leerkrachten is duidelijk en krachtig door de gehele schoolorganisatie zichtbaar wie jullie zijn, voor wie jullie er zijn, waar jullie voor staan én waar jullie voor gaan. Kinderen en collega’s komen hierdoor tot hun recht. De bestuurbaarheid van de school verloopt continue volgens visie. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren. Onderwijsresultaten worden resultaten in plaats van doelen. 

Jouw school is bedoelt om het verschil te maken voor het kind, voor de samenleving van vandaag en morgen.

Jij maakt het verschil. Mensen sta op en schitter!

 

"Inspireren en blijvend anders doen vanuit je geloof"

HET VERSCHIL MAKEN

Stop met reageren op de pijlen die op jouw school worden afgevuurd. GenuineSchool wil scholen inspireren en uitdagen zodat zij hét verschil maken en gaan regeren in plaats van continue reageren. Jouw school is bedoelt om het verschil te maken voor kinderen, voor leerkrachten, voor ouders!

Alle wetten en eisen, passend onderwijs; is hét verschil maken mogelijk? Het werken vanuit jullie gezamenlijke christelijke identiteit en onderwijsvisie maakt jullie als school sterk, zichtbaar en onderscheidend; voor ouders, team én kinderen. Besluiten worden voortaan genomen vanuit visie. Duidelijkheid in doen en laten; wie jullie zijn, wat jullie doen/ niet doen, wat jullie zeggen en hoe jullie school zichtbaar zijn. 

Onze trajecten en trainingen werken met prikkelend en uitdagend, zodat jullie identiteit en zijn onder andere door Schoolposters, Identiteitsbewijzen en praktische managementafspraken zichtbaar zijn en blijven! 

 

"Wat maakt jouw school blijvend onderscheidend?"

 

GEGARANDEERD RESULTAAT

 

De GenuineSchooltrainer helpt jou met gebruik van deze methode als directie, team, leerkracht om op een praktische manier aan de slag te gaan met een gegarandeerd resultaat; jullie natuurlijke opbrengst.

- Een duidelijk, krachtig en zichtbaar onderscheidend vermogen van jouw school
- Het activeren en vergroten van professionaliteit, passie, intrinsieke motivatie van jouw team
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs tussen ouders en school
- Onderwijsresultaten die natuurlijke opbrengsten worden
- Puur passend onderwijs

Kinderen en leerkrachten; staan op en schitteren!

GenuineSchool helpt jullie naar een krachtig en professioneel team die werkt vanuit een duidelijk en gezamenlijke identiteit en onderwijskundige visie; zichtbaar in het dagelijks handelen.

GenuineSchool leert en activeert jullie denken en werken vanuit een constane terugkoppeling waardoor zichtbaar is wie jullie zijn en waar jullie voor staan. Dit zorgt bijvend voor duidelijkheid bij kinderen, ouders en leerkrachten. Het maakt een school/ scholen besturen gemakkelijker en creeert gedragen verantwoordelijkheid. 

"Wat mist de wereld als jouw school niet zou bestaan?"

GEINTERESSEERD IN SCHOOL ZIJN VANUIT ECHTHEID?

Neem vandaag contact met ons op. Wij komen graag vrijblijvend bij je langs. Leer op een praktische en gemakkelijke manier, net als andere scholen en leerkrachten, vanuit jullie christelijke identiteit te werken en school te zijn. Het lijkt een drempel, je zult er zoveel blijvend mee winnen.  

 

Wat andere zeggen